Video clip Trận đá gà 50 Tỷ Baht

Trận đá gà kinh điển có tổng cược lên tới 50 tỷ Bath (khoảng 40 tỷ VNĐ) tại trường gà Thái Lan. Đây là giữa hai chiến kê Chao Kai Sorn và Chao Đèn Lọ của 2 sư kê danh tiếng Mesuwan Farm vs KS Farm.

Video trận đá gà 50 tỷ Bath tại Thái Lan

.

 

✔️ Xem video Trận đá gà 24 Tỷ làm tên tuổi của Mít Trà Cú.